Klager over lukket sti

I første del af marts 2017 blev Hedensted Kommune kimet ned af borgere, som klagede over, at hegn og store sten blokerede stien, som igennem flere årtier er blevet brugt til at runde spidsen af Bjørnsknude. Stien går fra strand til Bjørnsknudevej via en sommerhusgrund.

Læs mere Marts 2017

Sommerhusejer forklarede sig

Placeringen af stenene stod sommerhusgrundens ejer, Michael Larsen, bag. Han forklarede, at det handlede om styrkelse af kystsikringen, og at han havde fået Kystdirektoratets tilladelse til det.

Læs mere Marts 2017

Kystdirektoratet gik ind i sagen

Senere i marts gik Kystdirektoratet ind i sagen og meldte ud, at hvis der var blevet placeret flere sten i kystsikringen end tidligere, så var der tale om renovering i stedet for vedligeholdelse, og så ville det kræve en ansøgning fra sommerhusejeren.

Læs mere

Klar melding fra Kystdirektoratet

I april, efter en inspektion, slog Kystdirektoratet fast, at stenene skulle fjernes eller søges om tilladelse til at lade ligge. På billedet ses nedgangen til stranden, som sommerhusejeren ønsker folk vil bruge i stedet for stien på hans grund.

Læs mere April 2017

Ejer dropper ansøgning - vil fjerne sten

I oktober meddelte Michael Larsen, at han ikke ville søge om lovliggørelse, men fjerne stenene, når byggeriet af hans sommerhus er færdigt omkring årsskiftet. Dog vil han ikke åbne for, at folk fortsat kan gå på den del af stien, der gik nede i hans have.

Læs mere Oktober 2017

Påbud

I november påbød Kystdirektoratet, at stenene, der er tilført stien og kystbeskyttelsen, skal fjernes inden 15. januar. Siden er skilte og et stort plankeværk kommet op. Det spærrer den del af stien, som gik nede i haven.

Læs mere November 2017

Ok fra Kystdirektoratet

I januar fjerner sommerhusejeren en del af de sten, der er lagt ud oven på kystsikringen. Efterfølgende godkender Kystdirektoratet kystsikringen. Direktoratet behandler stadigvæk en klage over det plankeværk, som sommerhusejeren har forlænget.

Læs mere Januar 2018

Kommunen vil finde anden løsning

I april slår teknisk udvalg fast, at trampestien rundt om knuden ikke kan kræves genåbnet. I stedet vil kommunen arbejde på en anden løsning, så man fortsat kan færdes rundt om knuden.

Læs mere April 2018

Fire forslag i spil

Hedensted Kommune kommer med fire forslag til en ny passage rundt om Bjørnsknude. Tre forslag går på en gangsti af træ, beton eller andet materiale. Det sidste forslag går på at skabe mere kystsikring, så sandet aflejrer sig rundt om knuden, og det derfor bliver lettere at gå tur i området. De fire forslag undersøges nærmere.

Læs mere Marts 2019