Til kamp for lønnen

De ansatte i Horsens nedlægger arbejdet, da ledelsen ændrer en akkordaftale, som ifølge tillidsmanden vil betyde en lønnedgang svarende til 10-20 kr. i timen. Samtidig protesterer medarbejderne over en generelt hård ledelsesstil. Ledelsen meddeler, at arbejdsnedlæggelsen er overenskomststridig og giver medarbejderne klar besked: - Gå i arbejde straks, eller betragt jer selv som fritstillet. Derefter bliver arbejdet genoptaget, men tillidsmanden pointerer, at der stadig er frustrationer.

Læs mere Fredag 9. januar 2015

Aftenhold går foran

To aftenhold nedlægger arbejdet, og siden følger resten af slagteriet trop. De to aftenhold stiller krav om en timeløn på mindst 200 kr., og det ønsker ledelsen ikke at imødekomme. Samtidig kritiserer de ansatte en generelt hård ledelsesstil. Strejken varer flere dage.

Læs mere Fredag 27. maj 2016

Ultimatum fra ledelsen

Efter næsten en uges strejke får en række indrømmelser fra ledelsen flere end 1000 medarbejdere til at genoptage arbejdet. 230 fortsætter den overenskomststridige strejke, og de får et ultimatum af ledelsen: Genoptag arbejdet senest mandag eller betragt ansættelsen som ophørt. Det gør alle på nær fem, som derfor bliver fyret.

Læs mere Torsdag 2. juni 2016

Tillidsmand: Det var kørt fast

Tillidsmanden siger til Horsens Folkeblad, at det er ærgerligt, at ledelsen måtte handle så drastisk, men at han heller ikke så anden udvej, da de to hold stod fast på deres krav. Om stemningen og fremtiden siger tillidsmanden: - Kollegerne føler, at de er blevet hørt. Strejken har ført til fem lokalaftaler. Der er sket noget konkret, og vi har samtidig fået positive tilkendegivelser, så det ser positivt ud for fremtiden.

Læs mere Fredag 3. juni 2016

Sure over overenskomst

Flere afdelinger nedlægger arbejdet i protest mod forårets overenskomstforhandlinger, hvor de slagteriansatte mener, de blev mødt med urimelige krav. Fredag morgen genoptager nogle arbejdet, men ca. 100 ansatte fortsætter strejken indtil mandag.

Læs mere Torsdag 6. april 2017

Klart slagter-flertal for et nej

1108 slagteriansatte stemmer nej til overenskomstforslaget, mens kun 26 siger ja. Da resultatet af den samlede afstemning for alle faggrupper bliver et ja, får frustrationen flere afdelinger til igen at lægge kniven. Mandag morgen er arbejdet igen normaliseret, men frustrationerne huserer fortsat, siger tillidsmanden til Horsens Folkeblad.

Læs mere Fredag 21. april 2017

Advarsel til tillidsmanden

Cirka 800 slagteriansatte på morgenholdene nedlægger arbejdet, fordi tillidsmand Klaus Olesen har modtaget en skriftlig advarsel fra ledelsen. Den er ifølge avisens oplysninger faldet på baggrund af tillidsmandens udtalelser til pressen i forbindelse med seneste arbejdsnedlæggelse.

Læs mere Fredag 19. maj 2017