Alkohol og æblerov

Carl August Lorentzen fødes på Frederiksberg. Han er en intelligent dreng med gode karakterer i skolen. Imidlertid får faren med årene stigende problemer med alkohol. Da forældrene i 1905 går fra hinanden, bliver Carl August hos faren. Det fungerer slet ikke. Bl.a. tvinger sult Carl August til sammen med sin kusine Lona at gå på æblerov og andre småtyverier - efterfulgt af formaninger fra politiet, som han senere skildrede det i en af sine tegninger. Drengen kommer til sidst på børnehjem.

11. oktober 1896

Første anholdelse

Carl August Lorentzen bliver første gang anholdt, sigtet for et mislykket indbrud og et tyveri på lidt over en krone fra en automat i Tivoli. Politiet vil have ham anbragt på en opdragelsesanstalt i Glostrup, men 6. juli lykkes det ham at løbe fra betjenten, der skal føre ham til anstalten. Det bliver den første af Carl August Lorentzens i alt 14 flugter, typisk ved at han stikker af fra uopmærksomme betjente.

Juni 1912

Første dom

Carl August Lorentzen får sin første dom: 60 dage i tugthus for at afpresse en homoseksuel tjener.

12. oktober 1912

I forbedringshuset

Den nu 18-årige Carl August lader sig ikke afskrække, men fortsætter sin kriminelle løbebane. 27. marts 1915 får han sin anden dom: forbedringshus-arbejde i to år, som han afsoner i Nyborg Statsfængsel (billedet).

27. marts 1915

Bag tremmer igen

Mere kriminalitet og flere domme. Carl August Lorentzen oplever Vridsløselille indefra to gange, inden han 18. juni 1924 første gang indsættes i Horsens Tugthus (fotoet), nu for at afsone en dom på fem års tugthus-arbejde.

1917-1924

Den glemte nøgle

Carl August Lorentzen løslades i 1929 - og fortsætter sit lyssky liv. 3. december 1931 gennemfører han endnu en sine flugter: Under efterforskningen af flere tyverier m.v. er han indsat i Ribe Arresthus. En betjent, der har et ærinde i hans celle, glemmer nøglen i døren. Lynhurtigt smutter Lorentzen ud af cellen og låser døren bag sig. Tilbage i friheden fortsætter han sine tyverier og indbrud. Pengene bruges på værtshuse og kvinder. Det ender i marts 1932 med en dom på seks års tugthus.

3. december 1931

Glarmester i Brovst

Efter sin løsladelse gør Carl August Lorentzen et seriøst forsøg på at skabe sig en lovlydig levevej. Med penge fra en arv efter sin mor og med hjælp fra bl.a. en fængselspræst åbner han en glarmester-forretning i Brovst og håber på et roligt liv sammen med sin daværende kone, Bertha. Drømmen går dog op i flammer, da butikken brænder.

1936

Trods venners hjælp

Efterfølgende solder Carl August Lorentzen forsikringssummen på 6200 kr. op på en lystig tur rundt i landet. Trods dette hjælper gode venner i Brovst Carl August og Bertha i gang igen, men efterhånden som hans fortid rygtes i lokalsamfundet, møder de modstand, og parret vælger at flytte til Odense. Her er konkurrencen fra andre glarmestre for hård, og Carl August Lorentzen glider igen ud i den nemme vej til penge: kriminalitet.

1936

Igen i Horsens

23. september 1937: Carl August Lorentzen bliver igen anholdt. Han dømmes til sikkerhedsforvaring - en dom, der dog ved landsretten ændres til seks års fængsel. Afsoningen finder sted i Statsfængslet i Horsens.

23. december 1937

Et nyt liv...

Mens Anden Verdenskrig går mod sin afslutning, bliver den nu 48-årige Carl August Lorentzen løsladt - som skildret på hans egen tegning. Samme dag gifter han sig med sin kusine Lona og lover hende, at han vil ændre sit liv. Men mindre end en måned senere genoptager han sin karriere som forbryder. 28. august bliver han igen anholdt - kun for en halv snes dage senere at stikke af fra to betjente. Det lykkedes ham at holde sig på fri fod i tre måneder.

9. marts 1945

Armgang i en tagrende

Under den lange efterforskning sidder Carl August Lorentzen i Blegdamsvejens Fængsel. Her lykkes det ham at flygte ved at gå armgang i en spinkel tagrende højt oppe over fængselsgården og muren omkring den. Allerede et par uger efter bliver han dog igen anholdt, og efterfølgende idømmes han sikkerhedsforvaring. I marts 1948 går rejsen atter til Statsfængslet i Horsens.

13. september 1947

Nye flugtplaner

Allerede kort efter ankomsten til Horsens er Carl August Lorentzen i gang med at udtænke nye flugtplaner, nu sammen med en lille gruppe af medfanger. Planerne bliver imidlertid røbet, og han sættes i isolation i en celle i fængslets kælder. Her fostrer han planen om at grave en tunnel ud, og han går i gang med arbejdet.

Februar 1949

20 meter tunnel

Carl August Lorentzen er færdig med sin 20 m lange tunnel, bryder igennem cementgulvet i fængselsinspektørens bolig i forbygningen og forsvinder via et vindue ud i en kold vinter. Den fantastiske flugt vækker opsigt i hele landet.

Natten mellem 22. og 23. december 1949

Fanget i et spisekammer

I første omgang finder Carl August Lorentzen ly i en staklade i Torsted i Horsens' sydlige udkant, men det bliver for koldt. Han fortsætter derfor til en gård i Ølsted nogle få kilometer sydligere. Her bliver han 30. december fanget af gårdmanden og to karle, da han forsøger at stjæle mad fra gårdens spisekammer. Få timer senere er han tilbage bag tremmer.

30. december 1949

Se Rigspolitiets rekonstruktion af flugten

1949

Prøveløsladt, men...

Carl August Lorentzen prøveløslades. Han fortsætter dog med tyverier og bliver i januar 1956 igen indsat i Statsfængslet i Horsens.

21. december 1954

Fem år i frihed

Carl August Lorentzen dør i fængslet, 62 år gammel. Han har da i sit voksne liv haft blot fem år i frihed. (Kilder: Jan Patrick Skaarups bog "Udbryderkongen Carl August Lorentzens livshistorie", Wikipedia m.fl.)

1. juni 1958